» בדיקת אקוסטיקה


הוכחת מפגעי רעש על ידי בדיקת אקוסטיקה


הצורך בבדיקת אקוסטיקה יכול להגיע ממספר סיבות. יכול להיות שאתה נפגע ממפגע רעש, או יכול להיות שאתה רוצה לוודאות שהעסק שלך לא יהווה מפגע רעש. מטרדי רעש יכולים לנבוע ממגוון סיבות כולל: כלי תחבורה, מזגנים, מוזיקה, מכשור כבד ומעליות. בעיות אקוסטיקה גם יכולות להיגרם בשל בידוד לקוי בין בתים.
 
על ידי בדיקת אקוסטיקה מקצועית בעצם תוכל להוכיח שמטרד זה הינו מפגע לפי התקנות של החוק. הבדיקה והדו"ח המתלווה אליו גם יכולים לשמש לכל צורך בהוכחת בעיית אקוסטיקה כגון לקבלת פיצויים מתאימים או להוכחת ירידת ערך של נכס.

בדיקת אקוסטיקה מתבצעת על ידי מומחי אקוסטיקה אשר חוות דעתם המקצועית קבילה לצרכים משפטיים. הבדיקה נעשית בהתאם לתקנים החוקתיים המתייחסים למפגעי רעש. הבדיקה מתבצעת על ידי מדידה מקצועית של רמת רעש לפי דציבלים שמתועדת בדו"ח מפורט על ידי המומחה. אצלנו תמצא את המומחים המתאימים שיבצעו בעבורך בדיקה מדוקדקת ויספקו לך בסיומו חוות דעת מקצועית.

שים קץ למטרד רעש – קבע עוד היום בדיקת אקוסטיקה מקצועית ואמינה!